۰۳
خرداد

تتراکلرواتیلن / پرکلرواتیلن

ایزومریزاسیون آلکان‌ها از اهمیت قابل توجهی در پالایشگاه‌های نفتی برخوردار است.تبدیل یک آلکان نرمال راست زنجیر به یک آلکان شاخه دار ایزومر شده (بیشتر…)