نقش جاذب کربن فعال در فرآیند جذب سطحی

فرآیند جذب سطحی (Adsorption) امروزه به عنوان یکی از تکنیک های جداسازی در صنایع مختلف و همچنین بهبود کیفیت محصولات به شمار می‌آید. فرآیند جذب سطحی دارای انعطاف‌پذیری در طراحی و بهره‌برداری بوده (بیشتر…)